TAKdesign, Takvåning, Takbyte, Takomläggning
Projektering & 3D Visualisering  av en ny övervåning med 38, 45 taklutning, 63/27-graders mansard tak. Vi skräddarsyr lösningar.
Ring först bygglovsavdelningen i Din kommun och fråga om Du  får bygga på en takvåning Ni kan skicka till oss kommunens planbestämmelserna (ev.) och  en enkel skiss som visar hur Ni vill disponera den nya bostadsytan samt planritning , fasadritning och gärna en en grundritning
Takvåningen tillverkas i fabrik för att sedan transporteras och monteras.
Vi kan rekomendera byggare, leverantörsfabrik  med ram kostnadsunderlag.
Snabb och säker leverans med en mycket kort monteringtid som eliminerar risken för fuktskador vid regnväder. 25-års erfarenhet av  konstruktion, hållfasthetkalkyler, tillverkning och montering i takomläggningar.