Panorama visning från 'röda punkter' - valfri våning. Stillbilder, rörligabilder, animeradebilder kan visas.

Konsulttjänster 

3D visualiseringar av ovala, rektangulära, runda poolar, tomtplaceringaringar, val av material som stenplattor , trall, skiffer marktegel, knott, trappor, belysningar, poolöverdrag, skjutbara pooltak, automatiskt poolöverdrag, färger, mm.